Feb

242016

Citrix NetScaler T1000: większa ekonomia zarządzania ruchem mobilnym

Nowa platforma NetScaler z technologią optymalizacji oferuje dostawcom usług bardzo wysoką wydajność i skalowalność, a abonentom wyższą jakość usług

MOBILE WORLD CONGRESS, BARCELONA, Hiszpania – 24 lutego 2016 r. – szybki wzrost ruchu mobilnego oraz rozbudowa sieci LTE i LTE Advanced zmieniły sieci komórkowe, a zwłaszcza model przesyłania szyfrowanego wideo i treści. Zmiana ta sprawiła duże problemy dostawcom usług próbującym zoptymalizować łączne koszty użytkowania (TCO) strategicznych platform w ich infrastrukturze. Dostawcy usług potrzebują rozwiązań, które łatwo adaptują się do dynamicznych trendów ruchu i pomagają im świadczyć efektywne i rentowne usługi, pozwalając zmaksymalizować wydajność sieci LTE. Szukają technologii, która skupia się na polepszaniu standardu użytkownia abonentów, co obecnie oznacza przede wszystkim dostępność mediów o wyższej jakości z płynniejszym odtwarzaniem wideo.

Citrix zapowiedział dostępność nowej serii rozwiązania NetScaler T1000, które integruje technologię optymalizacji ByteMobile z architekturą platformy NetScaler. Rozwiązanie Citrix NetScaler T1000 zwiększa ekonomię obsługi ruchu mobilnego oferując dostawcom usług platformę o dobrym współczynniku „cena-wydajność”, która łączy technologię optymalizacji polepszającą doświadczenia abonentów mobilnych z technologią ADC zwiększającą wydajność sieci. Programowy fundament, na którym bazuje oferta Citrix Networking, pomaga klientom chronić inwestycje technologiczne, gdyż platformę NetScaler można łatwo aktualizować, aby uwzględnić nowe technologie i trendy branżowe w zakresie bezpiecznego dostarczania aplikacji i danych.

Ewolucja ruchu

Aby odnosić sukcesy w przyszłości, dostawcy usług potrzebują platformy, którą można łatwo skalować poziomo w celu obsługi szybko nasilającego się ruchu mobilnego. Mobilne wideo obecnie stanowi największe obciążenie dla sieci komórkowych, ale jego dostarczanie jest kluczowym wyróżnikiem na bardzo konkurencyjnym rynku usług mobilnych. Optymalizacja tego ruchu nabiera coraz większego znaczenia z perspektywy zwiększania wydajności sieci oraz polepszania doświadczeń użytkownika – płynniejsze odtwarzanie wideo ostatecznie przekłada się na lepsze wrażenia użytkownika końcowego (quality of experience, QoE). Dostawcy usług szukają zatem platformy, która może dynamicznie i efektywnie kierować ruch przez najbardziej efektywne ścieżki, ustalane bezpośrednio na podstawie potrzeb abonentów. Pomaga to ograniczyć opóźnienia, zwiększyć prędkość i zachować odpowiednią funkcjonalność. Być może najważniejsze jest jednak to, że w ten sposób dostawcy mogą znacznie ograniczyć koszty dostarczania nowych usług.

NetScaler T1000 łączy sterowanie ruchem rozpoznające potrzeby abonentów z równoważeniem obciążenia, usługami CGNAT oraz unikatową technologią identyfikacji i optymalizacji ruchu – wszystko to w ramach jednej platformy. NetScaler oferuje znacznie niższe koszty skalowania na jednostkę wydajności, pozwala modernizować poszczególne elementy sieci w różnym tempie, a przy tym można wykorzystać go we wdrożeniach fizycznych, hybrydowych oraz w pełni zwirtualizowanych i kontenerowych, aby ułatwić przejście na wirtualizację funkcji sieciowych (NFV).

Ponadto nowa platforma firmy Citrix obejmuje elastyczną architekturę do zarządzania różnymi rodzajami ruchu; większą wydajność, która zwiększa elastyczność operacyjną; większą efektywność dzięki wyższym wskaźnikom wykorzystania i konsolidacji infrastruktury; oraz niższe koszty TCO związane z utrzymaniem centrum danych i sieci.

Dodatkowymi zaletami platformy NetScaler T1000 z perspektywy dostawców usług są następujące możliwości:

  • Konsolidowanie wielu funkcji na jednej platformie. Pozwala operatorom uprościć wdrożenia S/Gi-LAN oraz ograniczyć złożoność i nieefektywność. Najbardziej użytecznym scenariuszem konsolidacji jest połączenie translacji adresów sieciowych klasy operatorskiej (carrier-grade network address translation, CGNAT), równoważenia obciążenia w płaszczyźnie danych oraz optymalizacji i kierowania ruchem.
  • Skalowanie mobilnych usług S/Gi-LAN. Pozwala operatorom skalować poziomo każdą funkcje sieciową, w tym równoważenie obciążenia, CGNAT, optymalizację oraz kierowanie ruchem w płaszczyźnie danych oraz usługi LTE DNS, SMPP, SIP i równoważenia obciążenia Diameter w płaszczyźnie kontrolnej.
  • Opcje skalowalności dostosowane do różnych rozmiarów sieci. NetScaler T1000 jest dostępny w wersjach o przepustowości od 20 Gb/s do 100 Gb/s oraz od 100 Gb/s do 160 Gb/s z opcją aktualizacji licencji w celu uzyskania wyższej przepustowości. Co więcej, łączenie urządzeń w klastry pozwala zwiększyć przepustowość nawet do 3,3 Tb/s.
  • Niższe koszty kapitałowe i operacyjne (CAPEX i OPEX). NetScaler T1000 znacznie obniża koszt za gigabit przepustowości, nawet do 1/3 w porównaniu z konkurencyjnymi platformami opartymi na układach ASIC. Operatorzy komórkowi mogą zastosować platformy NetScaler w swoich sieciach, aby obniżyć łączne koszty użytkowania (TCO).
  • Przejście na sieci zautomatyzowane i zwirtualizowane. NetScaler ma certyfikat zgodności z popularnymi dystrybucjami OpenStack, takimi jak Red Hat i Mirantis, i może być wdrożony jako fizyczna funkcja sieciowa (physical network function, PNF). Ponadto wirtualne kontrolery dostarczania aplikacji (ADC) NetScaler VPX mogą współistnieć z urządzeniami NetScaler PNF w sieci hybrydowej, eksponując te same wywołania API na użytek platform koordynacji NFV, dzięki czemu wszystkimi platformami NetScaler można zarządzać za pomocą jednego rozwiązania administracyjnego.

# # #

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą umożliwiającą efektywniejszą pracę organizacji i ludzi dzięki transformacji organizacji do miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, łącząc technologię wirtualizacji, zarządzanie mobilnością, łączność sieciową i rozwiązania SaaS. Produkty Citrix zwiększają biznesową mobilność oferując bezpieczne obszary robocze, które umożliwiają pracownikom stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych oraz wzajemną komunikację na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolną sieć czy chmurę. W 2015 roku przychody firmy wyniosły 3,28 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl.